Genomsnittliga löner och ersättningar i Sverige

Genomsnittslön i Sverige (2024)

35 800 kr per månad
429 600 kr per år
Den genomsnittliga lönen i Sverige är 35 800 kr per månad (eller 429 600 kr per år).

Populära löner

Avvikelse från den nationella genomsnittslönen
Läkare
45 700 kr/månad
45 700 kr/månad
+28% 
Civilingenjör
43 800 kr/månad
43 800 kr/månad
+22% 
Programmerare
43 200 kr/månad
43 200 kr/månad
+21% 
Designer
43 100 kr/månad
43 100 kr/månad
+20% 
Fastighetsförvaltare
41 800 kr/månad
41 800 kr/månad
+17% 
Ekonomiassistent
32 800 kr/månad
32 800 kr/månad
 -8%
Förskollärare
31 800 kr/månad
31 800 kr/månad
 -11%
Tandsköterska
28 900 kr/månad
28 900 kr/månad
 -19%
Medicinsk Sekreterare
28 340 kr/månad
28 340 kr/månad
 -21%
Undersköterska
23 850 kr/månad
23 850 kr/månad
 -33%

Genomsnittlig lön per bransch

Administration
31 400 kr/månad
29 400 kr/månad
78 400 kr/månad
34 110 kr/månad
49 700 kr/månad
45 870 kr/månad
49 260 kr/månad
44 160 kr/månad
42 380 kr/månad
26 840 kr/månad
41 230 kr/månad
35 120 kr/månad
26 200 kr/månad
43 200 kr/månad
43 800 kr/månad
27 300 kr/månad
37 860 kr/månad
31 700 kr/månad
35 400 kr/månad
56 820 kr/månad
28 410 kr/månad
Bygg & Anläggning
43 500 kr/månad
33 740 kr/månad
34 170 kr/månad
42 700 kr/månad
38 300 kr/månad
41 900 kr/månad
33 060 kr/månad
42 570 kr/månad
29 200 kr/månad
42 340 kr/månad
53 600 kr/månad
Data/IT
51 270 kr/månad
45 180 kr/månad
53 400 kr/månad
64 800 kr/månad
45 100 kr/månad
44 700 kr/månad
47 400 kr/månad
36 200 kr/månad
43 400 kr/månad
44 760 kr/månad
42 180 kr/månad
43 200 kr/månad
43 600 kr/månad
46 240 kr/månad
48 820 kr/månad
44 100 kr/månad
44 800 kr/månad
Design & Arkitektur
35 200 kr/månad
35 700 kr/månad
43 800 kr/månad
43 100 kr/månad
34 700 kr/månad
36 400 kr/månad
36 400 kr/månad
44 120 kr/månad
39 670 kr/månad
41 300 kr/månad
41 670 kr/månad
Detaljhandel
40 400 kr/månad
33 700 kr/månad
33 800 kr/månad
29 240 kr/månad
35 700 kr/månad
27 030 kr/månad
Drift & Underhåll
32 670 kr/månad
34 300 kr/månad
44 780 kr/månad
32 100 kr/månad
30 100 kr/månad
30 680 kr/månad
36 780 kr/månad
Ekonomi
49 700 kr/månad
47 800 kr/månad
44 200 kr/månad
32 800 kr/månad
64 200 kr/månad
45 800 kr/månad
51 800 kr/månad
34 820 kr/månad
42 560 kr/månad
Fastighet & Mäkleri
41 800 kr/månad
39 700 kr/månad
29 200 kr/månad
35 200 kr/månad
Försäkring
47 290 kr/månad
31 720 kr/månad
62 730 kr/månad
41 940 kr/månad
Försäljning
43 100 kr/månad
52 100 kr/månad
43 500 kr/månad
38 210 kr/månad
45 200 kr/månad
44 800 kr/månad
29 200 kr/månad
31 720 kr/månad
45 200 kr/månad
31 780 kr/månad
35 600 kr/månad
70 640 kr/månad
44 600 kr/månad
51 270 kr/månad
Hantverksyrken
33 700 kr/månad
33 900 kr/månad
33 600 kr/månad
34 500 kr/månad
33 200 kr/månad
35 780 kr/månad
HR- & Personalarbete
34 860 kr/månad
33 850 kr/månad
43 170 kr/månad
64 180 kr/månad
44 670 kr/månad
39 850 kr/månad
43 750 kr/månad
42 740 kr/månad
52 680 kr/månad
46 870 kr/månad
44 180 kr/månad
Hälso- & Sjukvård
40 370 kr/månad
43 280 kr/månad
34 200 kr/månad
32 640 kr/månad
40 200 kr/månad
42 400 kr/månad
32 370 kr/månad
37 700 kr/månad
34 140 kr/månad
41 560 kr/månad
31 200 kr/månad
25 120 kr/månad
33 200 kr/månad
30 200 kr/månad
78 400 kr/månad
36 100 kr/månad
34 480 kr/månad
45 700 kr/månad
28 340 kr/månad
31 100 kr/månad
42 460 kr/månad
36 720 kr/månad
32 700 kr/månad
39 370 kr/månad
42 800 kr/månad
34 800 kr/månad
33 200 kr/månad
32 800 kr/månad
42 570 kr/månad
40 620 kr/månad
30 650 kr/månad
34 700 kr/månad
45 200 kr/månad
28 900 kr/månad
30 740 kr/månad
29 320 kr/månad
23 850 kr/månad
44 100 kr/månad
29 200 kr/månad
25 869 kr/månad
39 870 kr/månad
Industriell Tillverkning
44 720 kr/månad
31 800 kr/månad
41 800 kr/månad
46 170 kr/månad
32 410 kr/månad
30 840 kr/månad
44 100 kr/månad
37 150 kr/månad
62 330 kr/månad
50 700 kr/månad
41 250 kr/månad
32 300 kr/månad
Ingenjörsvetenskap
47 170 kr/månad
41 630 kr/månad
41 600 kr/månad
43 800 kr/månad
44 100 kr/månad
48 700 kr/månad
43 500 kr/månad
42 780 kr/månad
42 700 kr/månad
43 620 kr/månad
44 380 kr/månad
40 710 kr/månad
42 700 kr/månad
41 400 kr/månad
Journalistik, Media & Produktion
41 400 kr/månad
38 480 kr/månad
Juridik
54 300 kr/månad
31 800 kr/månad
62 310 kr/månad
36 400 kr/månad
59 700 kr/månad
32 400 kr/månad
Konst
39 630 kr/månad
Kundtjänst
38 260 kr/månad
27 640 kr/månad
36 780 kr/månad
39 750 kr/månad
Läkemedel
40 800 kr/månad
28 400 kr/månad
36 100 kr/månad
Marknadsföring
39 800 kr/månad
41 200 kr/månad
67 400 kr/månad
43 900 kr/månad
46 100 kr/månad
64 200 kr/månad
34 600 kr/månad
68 300 kr/månad
44 810 kr/månad
48 100 kr/månad
44 700 kr/månad
37 220 kr/månad
43 870 kr/månad
27 840 kr/månad
Naturbruk
25 800 kr/månad
28 700 kr/månad
Pedagogiskt arbete
47 200 kr/månad
25 870 kr/månad
29 100 kr/månad
31 400 kr/månad
31 800 kr/månad
36 840 kr/månad
37 400 kr/månad
37 220 kr/månad
35 200 kr/månad
26 200 kr/månad
36 700 kr/månad
58 440 kr/månad
35 900 kr/månad
41 330 kr/månad
41 400 kr/månad
31 860 kr/månad
29 130 kr/månad
38 940 kr/månad
Redovisning
30 800 kr/månad
28 400 kr/månad
36 800 kr/månad
37 500 kr/månad
41 200 kr/månad
32 900 kr/månad
Restaurang
26 840 kr/månad
28 600 kr/månad
25 700 kr/månad
37 900 kr/månad
37 170 kr/månad
24 700 kr/månad
34 180 kr/månad
Socialt arbete
42 750 kr/månad
33 800 kr/månad
36 700 kr/månad
37 200 kr/månad
28 370 kr/månad
Säkerhetsarbete
41 280 kr/månad
31 800 kr/månad
27 300 kr/månad
40 730 kr/månad
38 200 kr/månad
36 900 kr/månad
52 400 kr/månad
38 700 kr/månad
32 400 kr/månad
30 300 kr/månad
36 780 kr/månad
41 300 kr/månad
30 250 kr/månad
Tjänster
25 200 kr/månad
16 480 kr/månad
28 170 kr/månad
28 600 kr/månad
26 480 kr/månad
24 100 kr/månad
24 100 kr/månad
27 300 kr/månad
Transport & Logistik
23 640 kr/månad
26 270 kr/månad
29 800 kr/månad
77 100 kr/månad
29 100 kr/månad
30 700 kr/månad
57 600 kr/månad
43 800 kr/månad
40 200 kr/månad
74 600 kr/månad
35 470 kr/månad
27 900 kr/månad
35 400 kr/månad
31 280 kr/månad
31 530 kr/månad
Turism & Hotell
32 830 kr/månad
35 800 kr/månad
27 540 kr/månad
24 620 kr/månad
Vetenskap
44 300 kr/månad
41 620 kr/månad
44 200 kr/månad